18.12.2019 r. >> Podatek VAT – Ważne zmiany od 1.09., od 1.11.2019 r. i od 1.01.2020 r.

 • Termin –  18.12.2019 r., w godzinach  od 10.00 do 15.00
 • Miejsce szkolenia –  Kraków, Hotel Europejski,  ul. Lubicz 5
 • Cena: 380 zł  (usługa zwolniona z VAT) – obejmuje: Materiały autorskie, obiad, przerwy kawowe
 • Certyfikat uczestnictwa – na żądanie
 • Zapłata przelewem na podstawie faktury  lub gotówką w dniu szkolenia
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie – u dołu strony

Szczegółowa tematyka szkolenia

Zmiany w podatku VAT od 1.09., od 1.11.2019 r. oraz od 1.01.2020 r.,  w tym:

 1. Obowiązkowa podzielona płatność za faktury na wiele grup towarów i usług
 2. Nowa matryca stawek VAT oraz WIS wiążąca informacja stawkowa
 3. Zmienione zasady wystawiania faktur na wybrane towary i usługi
 4. Zbiorcze komunikaty przelewu za miesiąc
 5. Obowiązek przyjęcia zapłaty w podzielnej płatności
 6. Zapłata składek  ZUS i podatków z rachunku VAT
 7. Likwidacja informacji podsumowujących
 8. Sankcje w VAT, brak kosztów podatkowych, grzywny za naruszenie zasad podzielnej płatności
 9. Matryca stawek VAT, WIS -wiążąca informacja stawkowa
 10. Faktury tylko na paragony zawierające NIP nabywcy
 11. Zapłata za faktury tylko na rachunki bankowe z Wykazu Min. Fin.
 12. Wykaz czynnych podatników VAT ze szczegółowymi danymi
 13. Brak kosztów uzyskania przychodów z faktur zapłaconych na inny rachunek bankowy
 14. Czy nastąpi likwidacja obecnych deklaracji VAT-7?
 15. Brak „progu wolnego” od VAT przy sprzedaży internetowej
 16. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za VAT nie zapłacony przez dostawcę
 17. Obowiązek założenia rachunku bankowego przez podatników czynnych a także zwolnionych z VAT
 18. Zmiany w rejestrach  oraz w deklaracjach VAT
 19. Magazyny typu  call-off stock  w miejsce magazynów konsygnacyjnych
 20. WDT – nowe warunki do zastosowania stawki 0%
 21. Zmiany w imporcie towarów
 22. Brak kosztów w CIT i PIT – za naruszenie ustawy o VAT
 23. Kasy fiskalne w 2019 r. oraz etapowe wymiany na kasy online od 1.01.2020 r.
 24. Paragony, stawki VAT przypisane do oznaczeń literowych
 25. Oświadczenia od osób obsługujących kasy fiskalne
 26. Sankcje w  VAT za naruszenie zasad płatności lub za niewłaściwe wystawianie faktur
 27. Grzywny z KKS za naruszenie zasad wystawiania faktur oraz procedury płatności
 28. Brak kosztów w CIT i PIT z faktur niewłaściwie opłaconych
 29.  Faktury VAT-RR – zmiany
 30. Inne zmiany
 31. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Wypełnij i wyślij Formularz zgłoszeniowy na to szkolenie: