2020.12.03. >> Faktury VAT od A do Z – wystawianie, korekty, oznaczanie GTU, MPP, FP, TP

Program szkolenia (przepisy ustawy, wyroki NSA, interpretacje Min. Fin):

 1. Faktura podstawowa – w formie papierowej
 2. Faktura – specjalne kody: GTU, MPP, TP, TP i inne;
 3. Faktura a koszty transportu doliczone w odrębnej pozycji;
 4. Faktura zbiorcza;
 5. Faktura zaliczkowa oraz końcowa;
 6. Faktura – refakturowanie usług oraz „mediów”
 7. Faktura korygująca pojedyncza lub zbiorcza;
 8. Faktura uproszczona;
 9. Paragon do 450 zł z NIP nabywcy
 10. Faktura wystawiana na podstawie paragonu kasowego;
 11. Faktura w cenach brutto;
 12. Faktura „MPP” – w mechanizmie podzielonej płatności
 13. Faktura na „odwrotne obciążenie”;
 14. Faktura na sprzedaż zwolnioną z VAT;
 15. Faktury wadliwe z prawem do obniżki VAT;
 16. Faktury nierzetelne bez prawa do obniżek VAT (zawyżone lub „fikcyjne”);
 17. Anulowanie faktury;
 18. Faktura duplikat
 19. Nota korygująca – prawo czy obowiązek;
 20. Faktura elektroniczna (w tym: skany, pdf, ksero)
 21. Faktura „VAT – marża”;
 22. Faktura MK „metoda kasowa” u małego podatnika;
 23. Faktura VAT-RR;
 24. Faktura w „transakcji trójstronnej”;
 25. Rachunek zwykły (na podstawie Ordynacji podatkowej);
 26. Kontrole faktur VAT, kontrole „krzyżowe”;
 27. Odpowiedzialność karna skarbowa za nierzetelne lub wadliwe faktury;
 28. Przechowywanie faktur do czasu przedawnienia VAT;
Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres mailowy:
szkolenia@provat.edu.pl
oraz podać następujące dane :
 1. Datę wybranego szkolenia
 2. Nazwę i adres firmy oraz NIP
 3. Imię i nazwisko uczestnika/ów szkolenia
 4. Telefon kontaktowy uczestnika/ów szkolenia
 5. Adresy email uczestnika/ów szkolenia
 6. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
 7. Telefon osoby zgłaszającej
 8. Adres email osoby zgłaszającej
 9. Forma płatności – Przelew
 10. Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:

Nr rachunku bankowego PROVAT:  57 1090 2053 0000 0001 3077 5849