2020.12.22. Ważne zmiany od 1.01.2021 r. a także JPK_VAT z deklaracją oraz nowe wyroki NSA

Program szkolenia (przepisy ustawy, wyroki NSA, interpretacje Min. Fin):

I   Zmiany w ustawie o VAT od 1 stycznia 2021 r.

 1. Faktury korygujące „na minus” –  zmiana procedur,
 2. Korekta obrotu „ na minus”
 3. Nowe terminy ujmowania faktur korygujących w ewidencji VAT
 4. Uzgodnienia z nabywcą faktur zamiast pokwitowania korekty
 5. Korekta obrotu „na plus” – terminy ujmowania w ewidencji VAT
 6. Korekta eksportu i WDT
 7. Przeliczenia sprzedaży w walutach obcych na złote
 8. Obniżki podatku VAT – zmiany terminów
 9. Korekty obniżki VAT „na minus”
 10. Obniżka VAT od usług noclegowych
 11. Nowa definicja dla obowiązkowej procedury MPP powyżej 15.000 zł,
 12. Faktury oznaczane jako „ mechanizm podzielonej płatności”
 13. MPP przy kompensacie wierzytelności i zobowiązań
 14. Komunikat podzielonej płatności przy zapłacie VAT i cła
 15. Procedury MPP – zmiany w załączniku nr 15
 16. Rachunek VAT – poszerzenie dozwolonych wypłat
 17. Prezenty do 20 zł poza VAT
 18. WIS – Wiążące Informacje Stawkowe
 19. „Biała księga” podatników VAT
 20. Próg wolny od VAT – zmiany
 21. Transakcje „łańcuchowe”: kraj, eksport, WDT, WNT,
 22. Zaliczki w eksporcie ze stawką 0% – zmiany zasad i terminów
 23. Zmiany w Załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy
 24. Przepisy przejściowe 2020/2021

II Nowy JPK_VAT z deklaracją – wybrane problemy

 1. Ewidencja faktur z oznaczaniem kodów GTU
 2. Paragony z NIP nabywcy w ewidencji od 1.01.2021 r.
 3. Faktury do paragonów w JPK_VAT
 4. Transakcje: MPP, TP, IMP, MK
 5. Oznaczanie faktur, dowodów WEW, raportów z kasy
 6. Korekty JPK_VAT i deklaracji za okres I-IX 2020
 7. Korekty JPK_VAT z deklaracją od rozliczeń za X 2020
 8. JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności

III Ważne wyroki NSA, TSUE oraz Interpretacje Min. Fin. w zakresie VAT

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres mailowy:
szkolenia@provat.edu.pl
oraz podać następujące dane :
 1. Datę wybranego szkolenia
 2. Nazwę i adres firmy oraz NIP
 3. Imię i nazwisko uczestnika/ów szkolenia
 4. Telefon kontaktowy uczestnika/ów szkolenia
 5. Adresy email uczestnika/ów szkolenia
 6. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
 7. Telefon osoby zgłaszającej
 8. Adres email osoby zgłaszającej
 9. Forma płatności – Przelew
 10. Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:

Nr rachunku bankowego PROVAT:  57 1090 2053 0000 0001 3077 5849