27.03.2020 r. Podatek VAT od 2020 r. – w 80 najnowszych interpretacjach Ministra Finansów.

 • Termin –  27.03.2020 r., w godzinach  od 10.00 do 15.00
 • Miejsce szkolenia –  Kraków, Hotel Europejski,  ul. Lubicz 5
 • Cena: 390 zł  (usługa zwolniona z VAT) – obejmuje: Materiały autorskie, obiad, przerwy kawowe
 • Certyfikat uczestnictwa – na żądanie
 • Zapłata przelewem na podstawie faktury  lub gotówką w dniu szkolenia

Formularz zgłoszenia na szkolenie na końcu strony

I Podzielona płatność

 1. Podzielona płatność obligatoryjna oraz dobrowolna.
 2. Skutki podatkowe – sankcje za naruszenie zasad podzielonej płatności.
 3. Odpowiedzialność karna skarbowa pracowników.
 4. Odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę.
 5. Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością.
 6. Zakupy od podatników czynnych oraz zwolnionych (w tym niezarejestrowanych).
 7. Zakupy od podatników posiadających konta ROR.
 8. Faktury VAT – „mechanizm podzielonej płatności”.
 9. Zaliczki i faktury zaliczkowe oraz końcowe.
 10. Zapłata na raty w podzielonej płatności.
 11. Bezpodstawne, błędne oznaczanie faktur.
 12. Jednorazowa wartość transakcji a wartość pojedynczej faktury.
 13. Zbiorczy komunikat przelewu do faktury za „okres nie dłuższy niż miesiąc”.
 14. Brak oznaczenia na fakturze zakupu a podzielona płatność.
 15. Składniki, części i akcesoria zużywane do usługi a podzielona płatność.
 16. Zapłata za towary na konto dostawcy zajęte przez komornika.
 17. Dwie faktury w jednym dniu a podzielona płatność.
 18. Kompensaty a mechanizm podzielonej płatności.
 19. Faktury w walutach obcych a mechanizm podzielonej płatności.
 20. Obowiązek stosowania podzielonej płatności
 21. Transakcja czy faktura – na kwotę powyżej 15 tys. zł
 22. Kiedy nie obowiązuje mechanizm podzielonej płatności
 23. Kompensaty należności i zobowiązań a podzielona płatność
 24. Jak zapłacić za fakturę błędnie oznaczoną – „podzielona płatność”
 25. Rachunek ROR a podzielona płatność
 26. Czy i kiedy nie ma obowiązku zawiadamiania US o zapłacie na inne konto
 27. Podzielona płatność dla podatników zwolnionych z VAT
 28. Usługi poza załącznikiem nr 15 a zużyte towary z załącznika nr 15
 29. Zakaz zaliczania faktur do kosztów w CIT i PIT

II Zapłaty na rachunki ujęte w Wykazie podatników

 1. Wykaz rachunków bankowych przypisanych do danego podatnika.
 2. Weryfikacja dostawcy za pomocą NIP-u, REGON-u, numeru konta bankowego.
 3. Obowiązek zapłaty za faktury na konta bankowe ujawnione w wykazie.
 4. Weryfikacja konta bankowego na fakturze z kontem w „Białej księdze”.
 5. Należyta staranność nabywcy towarów i usług.
 6. Obowiązek posiadania rachunku bankowego.
 7. Zapłata na rachunki wirtualne lub na rachunki zagraniczne.
 8. Zlecenie przelewu z odroczonym terminem płatności.
 9. Wykaz kont na dzień dokonania zlecenia przelewu.
 10. Co oznacza „dzień zlecenia przelewu”.
 11. Pomyłkowa zapłata za faktury na niewłaściwe konto bankowe.
 12. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o błędnym przelewie.
 13. Odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT sprzedawcy.
 14. Sankcje karne skarbowe za błędy w stosunku do pracowników.


III Zakaz zaliczania faktur zakupu do kosztów podatkowych

 1. Wartość jednorazowej transakcji – limit 15.000 zł 
 2. Umowa o współpracy – a transakcja     jednorazowa transakcja 
 3. Błędne oznaczenie faktury „podzielona płatność a kup
 4. Transakcje z podmiotami zagranicznymi 
 5. Zapłata dla rolników, plantatorów,  
 6. Zapłata dla podmiotu zagranicznego 
 7. Zapłata kartą płatniczą a kup
 8. Zapłata na rzecz podmiotu trzeciego (cesja) 
 9. Zapłata na inne konto a koszty podatkowe 
 10. Kompensata zobowiązań i należności a kup
 11. Zapłata poprzez pośrednika z Grypy podmiotów 
 12. Zapłata w ramach umowy cash-poolingu 
 13. Zapłata przez operatora płatności w umowie Grupy 
 14. Zapłata za faktury na konto komornika 
 15. Zapłata na konto wirtualne
 16. Zakup od podatnika z UE zarejestrowanego  w Polsce 
 17. Zapłaty na konta z Wykazy tylko dla czynnych podatników VAT 
 18. Zapłata dla faktora na konto wirtualne
 19. Zapłata na różne rachunki krajowe i zagraniczne 

III Kasy, faktury zakupu do paragonów kasowych

 1. Paragony z NIP nabywcy
 2. Wystawianie faktur na podstawie paragonów
 3. Faktury uproszczone do 450 zł – bez NIP nabywcy
 4. Obowiązek wdrażania kas on-line w 2020 r.
 5. Sprzedaż a limit 20 tys. zł
 6. Paragon wydrukowany i udostępniony czy wydany nabywcy
 7. Używanie  „starych” kas
 8. Ulgi na zakup nowych kas

IV Pozostałe problemy w podatku VAT

 1. WDT – stawka VAT 0% – warunki z ustawy czy z Dyrektywy,
 2. Faktury wadliwe, nierzetelne – korekty, noty, anulowanie
 3. Obniżki VAT z faktur w transakcjach „łańcuchowych”
 4. Najnowsze wyroki NSA dotyczące VAT

Wypełnij Formularz zgłoszenia na to szkolenie