Korekta podatku VAT z tytułu “złych długów” – ustawa a dyrektywa w ocenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że regulacja w art. 89a polskiej ustawy o podatku VAT  jest niezgodna z przepisami dyrektywy unijnej w sprawie wspólnego systemu VAT, stwierdzając , co następuje: “Artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, […]