Terminy obniżek podatku należnego o VAT naliczony przy zakupach: WNT oraz imporcie usług

Terminy obniżek podatku należnego o VAT naliczony przy zakupach: WNT oraz imporcie usług

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął problemy związane z prawem podatnika do obniżek podatku należnego o podatek naliczony przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz przy imporcie usług. Chodziło o wskazanie czy polska ustawa o VAT jest zgodna z dyrektywą 2006/112 w zakresie prawidłowych terminów dokonywania obniżek podatku, korygowania deklaracji wstecz.

Korekta podatku VAT z tytułu “złych długów” – ustawa a dyrektywa w ocenie TSUE

Korekta podatku VAT z tytułu “złych długów” – ustawa a dyrektywa w ocenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że regulacja w art. 89a polskiej ustawy o podatku VAT  jest niezgodna z przepisami dyrektywy unijnej w sprawie wspólnego systemu VAT, stwierdzając , co następuje: “Artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, […]