Podatek CIT – ostatecznie uchwalone – wielkie zmiany od 1.01.2019 r. i zatwierdzone przez Senat (więcej)

Podatek CIT – ostatecznie uchwalone – wielkie zmiany od 1.01.2019 r. i zatwierdzone przez Senat (więcej)

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać bardzo obszerne (ponad 150 stron) i ważne zmiany w podatkach dochodowych CIT, PIT. Stanie się to za sprawą 3 ustaw wprowadzających te zmiany, a to: 1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób […]

VAT od 1.01.2019 r. klasyfikacje CN, PKWiU.  Wiążąca Informacja Stawkowa – WIS

VAT od 1.01.2019 r. klasyfikacje CN, PKWiU. Wiążąca Informacja Stawkowa – WIS

Obecnie dla wielu towarów i usług obowiązują preferencyjne stawki VAT w wysokości: 5% ( załącznik nr 10 do ustawy) lub w wysokości 8% ( jak w załączniku nr 3 do ustawy). Aby unikać błędnego, pomyłkowego opodatkowania tych towarów i usług ustawodawca określił ich szczegółowe nazwy  bądź nazwy grup, podając jednocześnie w tych załącznikach symbole PKWiU […]

Od 1 lipca 2018 r.  – podzielna płatność za faktury

Od 1 lipca 2018 r. – podzielna płatność za faktury

Ustawa z dnia 15.12.2017 r. – zobacz tekst   ( Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 62) Nabywca faktur może dokonać zapłaty jak dotychczas – klasycznym przelewem, albo też może wybrać bezpieczną i korzystniejszą dla siebie procedurę  “podzielnej płatności”. Problematykę z tym związaną można ująć w punktach jak niżej. I Podzielna płatność 1. Dobrowolność, wybór […]

Planowane zmiany w podatku VAT – opodatkowanie bonów towarowych

Planowane zmiany w podatku VAT – opodatkowanie bonów towarowych

Z uzasadnienia do Projektu ustawy       „Aby zapewnić pewne i jednolite podejście, zachować spójność z zasadami ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług oraz uniknąć niespójności, zakłóceń konkurencji, podwójnego opodatkowania lub braku opodatkowania oraz aby ograniczyć ryzyko unikania opodatkowania, konieczne okazało się ustanowienie szczególnych przepisów mających zastosowanie do opodatkowania bonów na towary […]