Wykaz czynnych podatników VAT – weryfikacja (więcej)

Wykaz czynnych podatników VAT – weryfikacja (więcej)

W dniu 12 kwietnia uchwalono ważne zmiany do ustawy o podatku VAT. Podatnik uzyska możliwość sprawdzenia szczegółowych, bieżąco aktualizowanych danych o obecnym lub przyszłym kontrahencie, w tym: NIP, nazwę i adres firmy, numery rachunków bankowych. Zmiany te mają na celu zabezpieczanie uczciwych podatników przed zawieraniem transakcji z firmami nielegalnymi lub wykreślonymi w rejestrów. Ponadto ustawa […]

Kasy fiskalne online –  zmiany do ustawy o podatku VAT (więcej)

Kasy fiskalne online – zmiany do ustawy o podatku VAT (więcej)

Sejm uchwalił bardzo ważne, można powiedzieć rewolucyjne zmiany w zakresie zasad i warunków stosowania kas fiskalnych online, które pozwolą na automatyczne, bieżące przekazywanie informacji o sprzedaży oraz należnym podatku VAT do nowo utworzonego Centralnego Repozytorium Kas. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie, na określonych warunkach, udostępniał te dane urzędom skarbowym oraz urzędom celno-skarbowym do wykorzystania w […]

Planowane zmiany w podatku VAT w I półroczu 2019 r. (więcej)

Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie przymusowej podzielnej płatności, między innymi na:  wyroby hutnicze, odpady, paliwa silnikowe, roboty budowlane, części samochodowe, elektronikę, komputery,  biżuterię i inne towary zamiast stosowanego dotychczas “odwrotnego obciążenia”. Ponadto w 2019 r. będą wprowadzone: WIS – wiążąca informacja stawkowa; wykaz czynnych podatników VAT z podaniem szczegółowych danych; centralny rejestr faktur; […]

Od 1 lipca 2018 r.  – podzielna płatność za faktury

Od 1 lipca 2018 r. – podzielna płatność za faktury

Ustawa z dnia 15.12.2017 r. – zobacz tekst   ( Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 62) Nabywca faktur może dokonać zapłaty jak dotychczas – klasycznym przelewem, albo też może wybrać bezpieczną i korzystniejszą dla siebie procedurę  “podzielnej płatności”. Problematykę z tym związaną można ująć w punktach jak niżej. I Podzielna płatność 1. Dobrowolność, wybór […]