Uchwalono ważne zmiany w podatku VAT  od 1 stycznia 2021 r.  – Ustawa z dnia 27.11.2020 r.

Uchwalono ważne zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2021 r. – Ustawa z dnia 27.11.2020 r.

Sejm w dniu 27 listopada 2020 r. uchwalił wiele ważnych zmian w podatku VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Zmiany te dotyczą między innymi: faktur korygujących, korekty podstawy opodatkowania, zmian w rozliczaniu eksportu oraz WDT, zakazów obniżek VAT, faktur w procedurze MPP, rachunku VAT, czynności niepodlegających VAT, transakcji “łańcuchowych”, zmian w załącznikach […]