WDT – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w 2020 r.

WDT – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w 2020 r.

Polska, mimo obowiązku, nie wdrożyła w terminie do 1.01.2020 r. do ustawy o podatku od towarów i usług – dyrektywy nr 2018/1910, zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE “w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi”. Zmiany te dotyczą wszystkich krajów UE i obejmują: – procedury […]

WDT  wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – nowe wymogi od 1.01.2020 r. do stawki 0%

WDT wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – nowe wymogi od 1.01.2020 r. do stawki 0%

Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Finansów – Polska nie zdąży wdrożyć od 1 stycznia 2020 r. Dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w podatku VAT. Zmiany te dotyczą: procedury magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych, warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z […]

Najważniejsze zmiany w podatku VAT już obowiązują

Najważniejsze zmiany w podatku VAT już obowiązują

1. Obowiązkowa podzielona płatność  za faktury – od 1.11.2019 r. przy zakupie “wrażliwych” towarów i usług obowiązuje zasada dokonywana zapłaty za faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Naruszenie tej zasady pociąga za sobą dotkliwe dla podatników konsekwencje podatkowe oraz karne skarbowe. 2. Zapłata za faktury – wyłącznie na ujawnione rachunki bankowe. W związku z opublikowaniem tzw. […]

Od 1 listopada 2019 r. – obowiązkowa podzielona płatność za faktury – na wybrane towary i usługi

Od 1 listopada 2019 r. – obowiązkowa podzielona płatność za faktury – na wybrane towary i usługi

Z Uzasadnienia Ministerstwa Finansów: “Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Wprowadza się również zmiany w zakresie zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem […]