Kasy fiskalne online – zmiany do ustawy o podatku VAT (więcej)

Sejm uchwalił bardzo ważne, można powiedzieć rewolucyjne zmiany w zakresie zasad i warunków stosowania kas fiskalnych online, które pozwolą na automatyczne, bieżące przekazywanie informacji o sprzedaży oraz należnym podatku VAT do nowo utworzonego Centralnego Repozytorium Kas. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie, na określonych warunkach, udostępniał te dane urzędom skarbowym oraz urzędom celno-skarbowym do wykorzystania w kontroli. Ustawa reguluje także zasady i terminy wdrażania nowych kas z funkcją online, wysokość i warunki ulg podatkowych do zakupionych kas, zasady i terminy dalszego korzystania z kas dotychczasowych a także przypadki nakładania kar za naruszenie przepisów o stosowaniu tych kas.