Najważniejsze zmiany w podatku VAT już obowiązują

1. Obowiązkowa podzielona płatność  za faktury – od 1.11.2019 r. przy zakupie “wrażliwych” towarów i usług obowiązuje zasada dokonywana zapłaty za faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Naruszenie tej zasady pociąga za sobą dotkliwe dla podatników konsekwencje podatkowe oraz karne skarbowe.

2. Zapłata za faktury – wyłącznie na ujawnione rachunki bankowe. W związku z opublikowaniem tzw. “Białej księgi” podatników VAT – wprowadzono obowiązek płatności za faktury tylko na rachunki bankowe przypisane w tym wykazie do poszczególnych podatników. Zapłata na inne rachunki spoza Wykazu powoduje brak prawa do zaliczenia w koszty podatkowe CIT oraz PIT.

3. Faktury VAT tylko na prawidłowo wystawione paragony kasowe. Ustawa o VAT wprowadziła regulacje według której po wydaniu paragonu z kasy fiskalnej jego zamiana na fakturę VAT będzie dopuszczalna w ściśle określonych sytuacjach.

4. Inne ważne zmiany w podatku VAT 2019/2020 – od 1.09., 1.11.2019 r. oraz od 1.01.2020 r.