Nowe regulacje podatkowe od 1.04.2020 r.

Sejm w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

Ustawa ta zawiera szereg  regulacji w zakresie podatków: CIT, PIT, VAT a także KAS i Ordynacji podatkowej.
Między innymi przesunięto z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. termin wejścia w życie “Matrycy stawek VAT” oraz JPK_VAT połączonego z deklaracją VAT-7 i VAT-7K.