Od 1 lipca 2018 r. – podzielna płatność za faktury

Ustawa z dnia 15.12.2017 r. – zobacz tekst   ( Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 62)

Nabywca faktur może dokonać zapłaty jak dotychczas – klasycznym przelewem,
albo też może wybrać bezpieczną i korzystniejszą dla siebie procedurę  “podzielnej płatności”.
Problematykę z tym związaną można ująć w punktach jak niżej.
I Podzielna płatność
1. Dobrowolność, wybór czy obowiązek stosowania tej procedury
2. Zasady działania podzielnej płatności
3. Rachunek bankowy na należność netto
4. Rachunek bankowy odrębny na podatek VAT
5. Procedury otwierania w banku rachunku VAT
6. Zasady korzystania przez sprzedawcę z kwot na rachunku VAT
7. Przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący
II Korzyści i straty z tytułu stosowania podzielnej płatności
8. Korzyści nabywcy towarów i usług
9. Korzyści i straty dostawcy
10. Odpowiedzialność solidarna za podatek VAT z faktury
11. Brak sankcji VAT przy podzielnej płatności
12. Ulga podatkowa przy podzielnej płatności

Zobacz także – Kurs przez internet