Planowane zmiany w podatku VAT w I półroczu 2019 r. (więcej)

Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie przymusowej podzielnej płatności, między innymi na:  wyroby hutnicze, odpady, paliwa silnikowe, roboty budowlane, części samochodowe, elektronikę, komputery,  biżuterię i inne towary zamiast stosowanego dotychczas “odwrotnego obciążenia”.

Ponadto w 2019 r. będą wprowadzone: WIS – wiążąca informacja stawkowa; wykaz czynnych podatników VAT z podaniem szczegółowych danych; centralny rejestr faktur; likwidacja deklaracji VAT-7; kasy fiskalne online;  nowe załączniki do ustawy ze stawkami VAT 5% i 8%; oraz klasyfikacje CN dla towarów i PKWiU dla usług.

Od kwietnia 2019 r. będą obowiązkowe faktury elektroniczne przy zamówieniach publicznych.