Planowane zmiany w VAT, CIT, PIT od 1.04.2020 r.

W dniu 5.02.2020 r. wpłynęły do Sejmu dwa Projekty zmian do ustaw o: VAT, CIT, PIT, Ordynacji podatkowej, KKS.

Projekty te przewidują między innymi zmiany do mechanizmu obowiązkowej podzielonej płatności za faktury zakupu, zasad zaliczania do kosztów podatkowych faktur zapłaconych z naruszeniem prawa podatkowego oraz odpowiedzialności nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę.