00.03.2019 r. >> Podatek CIT – Wielkie zmiany od 1.01.2019 r.

 • Termin szkolenia –  po zebraniu minimalnej grupy uczestników
 • Miejsce szkolenia –  Kraków, Hotel Europejski,  ul. Lubicz 5
 • Cena: 380 zł  (usługa zwolniona z VAT) – obejmuje: Materiały autorskie, obiad, przerwy kawowe
 • Certyfikat uczestnictwa – na żądanie
 • Zapłata przelewem na podstawie faktury  lub gotówką w dniu szkolenia
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie – u dołu strony

                                            Tematyka szkolenia
Wielkie zmiany od  w podatku dochodowym CIT od 1.01.2019 r.

 1.  Dochody: potrącenie straty z lat ubiegłych,  dochody z zysków kapit. prawa własności
 2.  Rok podatkowy – wybór w zeznaniu CIT-8
 3.  Szacowanie dochodu, Sankcje w podatku CIT
 4.  Różnice kursowe  – wybór metody w zeznaniu CIT-8
 5.  Przychody podatkowe
 6.  Koszty podatkowe: aporty, pakiety ponad 100 wierzytelności
 7.  Dopłaty do spółki, zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy
 8.  Koszty limitowane
 9.  Koszty nieuzasadnione:
  a) samochody nowe limity – leasing, amortyzacja, ubezpieczenie
  b) samochody – ewidencja dla podatku CIT taka jak dla VAT
  c) samochody- niezachowanie warunków – korekty wstecz
  d) straty w środkach trwałych wyprowadzonych za granicę
  e) wydatki na nabycie papierów wartościowych
  f) składki na organizacje pracodawców
  g) straty na wierzytelności w pakiecie ponad 100
  h) wydatki sfinansowane z dotacji, subwencji
  i) waluty wirtualne – zamiana na inne
  j) zbycie aportu na rzecz przekształconej spółki
 10.  Amortyzacja –  obniżone stawki, wartość firmy,  środki trwałe do 10 tys. zł
 11.  Zwolnienia od podatki CIT
 12.  Odliczenia od dochodu,  ulga na działalność badawczo-rozwojową
 13.  Podstawa opodatkowania – odliczenia proporcjonalne
 14.  Stawka CIT: 9%  i 5%, likwidacja stawki 50% za brak dokumentacji podatkowej
 15. Opodatkowanie walut wirtualnych oraz papierów wartościowych
 16.  Podatek CIT od budynków handlowych, usługowych oraz mieszkalnych
 17.  Zaliczki i deklaracje miesięczne o wybranych dochodach, zwolnienia
 18.  Płatnicy zaliczek od wypłat za granicę
 19.  Zeznanie roczne
 20.  Niezrealizowane zyski wyprowadzone za granicę
 21.  CIT od własności intelektualnej
 22.  Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
 23.  Mały podatnik od 1.01.2020 r.

 

 

Wypełnij i wyślij Formularz zgłoszeniowy na to szkolenie: