Podatek CIT – wielkie zmiany od 1.01.2019 r. (więcej)

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać bardzo obszerne (ponad 150 stron) i ważne zmiany w podatkach dochodowych CIT, PIT.
Stanie się to za sprawą 3 ustaw wprowadzających te zmiany, a to:

1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw;
3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wśród wielu zmian można wymienić przykładowo:
1) całkowicie nowe zasady wydatków na samochody osobowe;
2) uchylenie przepisów o szacowaniu dochodów i specjalnej dokumentacji podatkowej
3) ceny transferowe i dokumentacja specjalna cen transferowych
4) podatek od budynków handlowych i usługowych;
5) opodatkowanie walut wirtualnych oraz wierzytelności
6) obniżone stawki podatku CIT
7) sankcyjne, dodatkowe zobowiązanie w podatku CIT
8) CIT od dochodów z niezrealizowanych zysków;
9) zwolnienie lub pobór zaliczek od wypłat za granicę;
10) inne ważne zmiany.

szkolenia – zobacz więcej: