27.02.2019 r. >>Podatek VAT – Ważne zmiany w 2019 r. uchwalone oraz planowane a także najnowsze orzecznictwo NSA i Min. Fin.

 • Termin –  27.02.2019 r., w godzinach  od 10.00 do 15.30
 • Miejsce szkolenia –  Kraków, Hotel Europejski,  ul. Lubicz 5
 • Cena: 380 zł  (usługa zwolniona z VAT) – obejmuje: Materiały autorskie, obiad, przerwy kawowe
 • Certyfikat uczestnictwa – na żądanie
 • Zapłata przelewem na podstawie faktury  lub gotówką w dniu szkolenia
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie – u dołu strony

             Szczegółowa tematyka szkolenia

I Zmiany w podatku VAT w 2019 r. , w tym:

 1. Stawki VAT w 2019 r.:  5%, 7%, 8% i 23%
 2. Korekty z tytułu „złych długów” po 90 dniach
 3. VAT od bonów jednego lub różnego przeznaczenia,
 4. Bony: daty obrotu, stawki VAT, podstawa opodatkowania
 5. Szacowanie obrotu dla celów VAT
 6. WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa –zapewniająca prawidłowość opodatkowania VAT
 7. Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 8. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2019 r.
 9. Obowiązkowe faktury elektroniczne – przy zamówieniach publicznych
 10. Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT
 11. Wykaz czynnych podatników VAT ze szczegółowymi danymi
 12. Faktury do paragonu fiskalnego z NIP nabywcy
 13. Kasy fiskalne online – zasady i terminy ich wprowadzania
 14. Kasy dotychczasowe w 2019 r. z paragonem papierowym lub elektronicznym
 15. Przymusowa podzielna płatność  – w miejsce “odwrotnego obciążenia”
 16. Nowe załączniki do ustawy, klasyfikacje CN, PKWiU

II Bieżące rozliczanie podatku VAT, zgodnie z najnowszym orzecznictwem NSA oraz Min. Fin.
1) Weryfikacja wiarygodności dostawców na podstawie ww. wykazów Ministerstwa Finansów
2)  Faktury od podatników niezarejestrowanych – orzecznictwo ETS oraz Min. Fin.
3) Zawyżony VAT w fakturze a prawo do obniżki u  faktury – zmiana orzecznictwa NSA
4) Faktury wadliwe – z prawem do obniżki VAT
5) Rzetelność faktur zakupu – weryfikacja, prawo lub zakaz obniżki podatku
6) Faktury wystawione w transakcjach łańcuchowych – zagrożenia dla nabywcy końcowego
7) Faktury elektroniczne w pliku pdf, skan a prawo do obniżki VAT
8) Korekty faktur, duplikaty, anulowanie – konsekwencje w podatku VAT
9) Faktury – ujmowanie kosztów transportu, opakowań, ubezpieczenia
9) Faktury wewnętrzne na czynności nieodpłatne
10) Momenty obrotu dla poszczególnych transakcji
11) Inne zagadnienia w wyrokach NSA

                              

Wypełnij i wyślij Formularz zgłoszeniowy na to szkolenie: