Podzielna płatność za faktury VAT

Podzielna płatność za faktury od 1 lipca 2018 r. – nowa procedura: dobrowolność, wybór czy obowiązek, odrębne rachunki na należność netto i na podatek.
Korzyści i straty stosowania nowej procedury:  brak sankcji VAT, ulga podatkowa przy podzielnej płatności, brak odpowiedzialności solidarnej.