Prowadzący szkolenia, Certyfikaty

Tadeusz Moczuło

  –  od ponad 20 lat prowadzi szkolenia  z zakresu prawa podatkowego, a od 2000 r., – wykładowca w PROVAT
  –  ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, kierunek Finanse, mgr ekonomii
  –  zdał  egzamin państwowy w Ministerstwie Finansów na stanowisko inspektora kontroli skarbowej
  –  były pracownik Izby Skarbowej  oraz UKS (naczelnik wydziału kontroli podatkowej)
  –  ekspert z zakresu podatku  VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, procedur kontrolnych,
postępowania podatkowego oraz odwoławczego
  –  tworzy własną bazę orzeczeń: NSA, ETS oraz urzędowych interpretacji
  – od 1996 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego w Szkole Biznesu  przy Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie
  –  wieloletni wykładowca  w jednostkach szkoleniowych
  –  uczestniczył w pracach zespołu opiniującego projekty ustaw podatkowych.

Certyfikaty

Konferencja podatkowa UJ 2018 r.

.

Konferencja podatkowa UJ 2017 r.

.

Konferencja podatkowa UJ 2016 r.

.

Konferencja podatkowa UJ 2015 r.
Konferencja podatkowa UJ 2014 r.
Kurs e-learningowy 2014 r.
Konferencja podatkowa UJ 2013 r.
Konferencja podatkowa UJ 2012 r.
Konferencja podatkowa UJ 2011 r.
Kurs e-learningowy 2011
Konferencja podatkowa UJ 2010 r.
Konferencja podatkowa UJ 2009 r.
Konferencja podatkowa UJ 2008 r.
Konferencja podatkowa UJ 2007 r.
Uprawnienia inspektora KS 1992 r.
Uprawnienia Inspektora k.s.