Referencje

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Polindus sp. z o.o.
Uniwersytet Rolniczy
TECHGLASS
QUMAK
Instytut Zootechniki
Tatrzański Park Narodowy
FABIOS SA
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Finansowo Księgowy
MADROHUT
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
AUDYTOR 1
AUDYTOR 2
AUDYTOR 3