Sejm uchwalił zmiany w CIT, PIT. Ordynacji od 1.01.2019 r.

W dniu 23.10.2018 r. Sejm uchwalił 2 ustawy o zmianach w podatkach: CIT, PIT, Ordynacji.
Są to bardzo obszerne i niezwykle ważne regulacje, dotyczące kluczowych kwestii związanych z tymi podatkami.
Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.