VAT “krajowy” kompleksowo w 2023 r. – dla zaawansowanych ( po zebraniu min. grupy)

350,00  zwoln. z VAT

Szkolenie polecane dla pracowników Firmy – zajmujących się rozliczaniem podatku VAT od sprzedaży krajowej, w szczególności:  fakturami sprzedaży i VAT należnego, weryfikacją faktur zakupu i obniżkami podatku, ewidencją, rejestrami dla celów VAT, sporządzaniem JPK_VAT7. Program szkolenia zawiera także wiele wyroków oraz interpretacji urzędowych, które wskazują na prawidłowe zrozumienie i rozliczenia VAT a w konsekwencji na uniknięcie wielu błędów w tym zakresie.         

Opis

Program szkolenia online na żywo

 I Sprzedaż towarów i usług oraz nieodpłatne świadczenia podlegające VAT

 1. Dostawa towarów to nie zawsze sprzedaż
 2. Wydanie na reklamę, w ramach bhp, na potrzeby osobiste pracowników
 3. Świadczenie usług,
 4. Usługi nieodpłatne: opodatkowane lub poza VAT
 5. Czynności złożone opodatkowane odrębnie lub łącznie z usługami pomocniczymi
 6. Sprzedaż zwolniona z VAT
 7. „Próg wolny” od opodatkowania

II  Refakturowanie usług a prawo do obniżki VAT od zakupów

 1. Pojęcie „refakturowania” usług
 2. Refakturowanie „mediów” przy usługach najmu, dzierżawy, leasingu
 3. Usługi gastronomiczne i hotelowe
 4. Prawo do obniżki VAT przy refakturowaniu usług

III Momenty powstania obrotu: ogólne oraz szczególne

 1. Data dostawy towaru lub wykonania usługi
 2. Usługi wykonane częściowo
 3. Dostawy i usługi „ciągłe”
 4. Komis, odszkodowanie, usługi zwolnione z VAT
 5. Dotacje
 6. Roboty budowlane
 7. Najem, dzierżawa, energia elektryczna, obsługa prawna i biurowa
 8. Zaliczki, przedpłaty, zadatki
 9. Mały podatnik VAT

 IV  Podstawa opodatkowania VAT dla poszczególnych rodzajów czynności

 1. Należność z tytułu sprzedaży towarów i usług
 2. Dotacje, subwencje, dopłaty do cen towarów i usług
 3. Podatki, cła, opłaty, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania zwrotne
 4. Budynki i budowle oraz grunty
 5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
 6. Bonifikaty, rabaty, obniżki – korekty
 7. Korekty na plus

V Fakturowanie

 1. Obowiązek wystawiania faktur
 2. Faktury wystawiane na żądanie nabywcy
 3. Faktury uproszczone, paragony z NIP nabywcy
 4. Faktury zaliczkowe
 5. Faktury korygujące, duplikaty faktur
 6. Noty korygujące – nieobowiązkowe
 7. Anulowanie faktur – dozwolone lub zakazane

 VI Obniżki VAT i zakazy, w tym z faktur wadliwych lub nierzetelnych

 1. Prawo do 100% obniżki VAT należnego
 2. Zasady, warunki oraz terminy obniżek
 3. Obniżki częściowe – struktura obrotu, pre-wskaźnik proporcji
 4. Zakazy obniżek VAT
 5. Faktury wadliwe z prawem do obniżek – noty korygujące
 6. Faktury nierzetelne a „należyta staranność” nabywcy

 VII Korekty na „+” lub na „-” VAT należnego i naliczonego

 1. Rabaty – zasady, warunki, terminy korekty VAT należnego i naliczonego
 2. Dokumentacja „uzgodnieniowa” sprzedawcy i nabywcy
 3. Terminy ujęcia korekty z tytułu błędów w fakturach pierwotnych
 4. Korekty z tytułu „złych długów”: VAT należnego oraz obniżki VAT naliczonego

VIII Zwrot VAT z urzędu skarbowego w terminach: 15 dni, 25 dni, 40 dni, 60 dni

 1. Warunki i zasady zwrotu VAT w terminie 15 dni od daty złożenia deklaracji VAT
 2. Zwroty VAT w terminie 25 dni
 3. Zwroty VAT w terminie 40 dni
 4. VAT do zwrotu w okresie 60 dni
 5. Przedłużenie terminów do zwrotu, kontrole zwrotów przez organy podatkowe

 IX  JPK_VAT oraz korekty, kary i grzywny za błędy

 1. Ewidencja VAT oraz deklaracja w JPK_VAT7
 2. Korygowanie JPK_VAT7 – w całości lub w części
 3. Oznaczenia stosowane w JPK_VAT: TP, GTU, WEW i inne

 X  Kasy rejestrujące, zakupy „sprawdzające” przez organy podatkowe

 1. Obowiązek stosowania ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych
 2. Zwolnienia powszechne oraz warunkowe z ewidencji w kasach
 3. Paragony kasowe jako faktury VAT
 4. Zakaz wystawiania faktur do paragonów

 XI Sankcje w VAT, odpowiedzialność solidarna oraz karna skarbowa

 1. Sankcje za błędne rozliczenia VAT: 15%, 20%, 30% oraz 100%
 2. Sankcje w VAT za naruszenie zasad MPP oraz wystawiania faktur
 3. Odpowiedzialność solidarna nabywcy za podatek należny sprzedawcy
 4. Kontrola podatku VAT, decyzje, odwołania, skargi do sądów administracyjnych

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Data szkolenia

Miejsce

online "na żywo"

Organizator

PROVAT

Dane firmy

Osoba zgłaszająca

Uczestnicy szkolenia


Dodatkowe informacjeOpinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.