VAT od transakcji: eksport, import, WDT, WNT, w tym skutki Brexitu

0,00  zwoln. z VAT

Kurs obejmuje rozliczenia VAT z tytułu: eksportu, importu towarów, importu usług, WDT, WNT, sprzedaży usług do  kraju UE,  a także kursy walut do przeliczeń na złote, Informacje podsumowujące oraz ważne zmiany od 1.01.2021 r. i rozliczenia w okresie “przejściowym”.
Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się fakturowaniem, rozliczaniem, deklarowaniem VAT od transakcji z zagranicą oraz osób odpowiedzialnych za takie transakcje.

Opis

Program szkolenia

I WDT  – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 1. Definicja ustawowa wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 2.  Nowe warunki do stosowania stawki VAT
 3. NIP UE sprzedawcy z Polski oraz nabywcy z UE
 4. WDT – dostawy do kraju UE do własnej działalności gospodarczej
 5. Dostawy nie zaliczane do transakcji WDT
 6. Dokumenty wymagane dla dostaw wewnątrzwspólnotowych
 7. Domniemanie dostaw
 8. Data obrotu przy dostawach WDT
 9. Zaliczki potrzymane na poczet przyszłych WDT
 10. Podstawa opodatkowania i korekty na plus lub na minus
 11. Kursy walut stosowane do przeliczeń faktur na dostawy WDT
 12. Kursy walut takie jak dla podatku dochodowego
 13. Informacje podsumowujące w przy WDT

II WNT  – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 1. Definicja ustawowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 2. WNT na potrzeby własnej działalności
 3. Nabycia nie zaliczane do transakcji WNT
 4. Dokumenty na potrzeby nabycia wewnątrzwspólnotowego
 5. Domniemanie dostaw
 6. Momenty obowiązku podatkowego przy nabyciach WNT
 7. Zaliczki wpłacone do podatnika z UE na poczet WNT
 8. Podstawa opodatkowania i korekty na plus lub na minus
 9. Kursy walut stosowane do przeliczeń faktur na dostawy WNT
 10. VAT należny od WNT – jako obniża VAT należnego
 11. Informacje podsumowujące w przy WDT

III Nabywca towarów z zagranicy, sprzedaż oraz zakup usług

 1. Podatnik nabywca towarów z zagranicy
 2. Transakcje zakupu z zagranicy inne niż import lub WNT
 3. Zasady opodatkowania podatkiem VAT

IV Eksport towarów

 1. Definicje eksportu „bezpośredniego” oraz „pośredniego”
 2. Potwierdzenie wywozu poza terytoriom UE
 3. Daty powstania obowiązku podatkowego
 4. Zaliczki w eksporcie opodatkowanie i warunki do stawki 0%
 5. Dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu towarów

V Import towarów

 1. Przywóz towarów uznawany za import
 2. Importerzy zobowiązani do rozliczania podatku VAT
 3. Rodzaje importu i zasady opodatkowania
 4. Podstawa opodatkowania
 5. VAT należny przy imporcie jako kwoty do obniżki podatku
 6. Import towarów po „przerobie” za granicą

VI Import usług oraz sprzedaż usług za granicę

 1. Czynności uznane za import usług
 2. Podatnik krajowy zobowiązany do rozliczania podatku VAT
 3. Rodzaje usług oraz kraj opodatkowania
 4. Podstawa opodatkowania
 5. Momenty rozliczania VAT od importu usług
 6. VAT należny – obniżka zobowiązania podatkowego
 7. Sprzedaż usług za granicę
 8. Informacje podsumowujące

VII Faktury stosowane w transakcjach z zagranicą

 1. Faktura pierwotna;
 2. Faktura zaliczkowa;
 3. Faktura końcowa po fakturze zaliczkowej;
 4. Faktura na „odwrotne obciążenie”;
 5. Faktura w „transakcji trójstronnej”;
 6. faktura korygująca;
 7. Duplikat faktury.

Autor i prowadzący  szkolenie:
Tadeusz Moczuło – praktyk podatkowy, wykładowca – z wieloletnim doświadczeniem w kontroli podatkowej
wielkich firm, były pracownik izby skarbowej oraz UKS.
Specjalizuje się od 1993 r. w zakresie podatku VAT a także kontroli podatkowej i postępowań odwoławczych.
Przeprowadził szkolenia dla kilkunastu tysięcy uczestników oraz kilkaset szkoleń wewnętrznych dla Podatników.
Na zlecenie kancelarii prawnych oraz audytorskich sporządził wiele odwołań oraz skarg na decyzje podatkowe.
Od wielu lat prowadzi i aktualizuje własną bazę wyroków TSUE, NSA oraz interpretacji urzędowych Ministra Finansów.

Dodatkowe informacje

Data szkolenia

Miejsce

online "na żywo"

Organizator

PROVAT

Dane firmy

Osoba zgłaszająca

Uczestnicy szkolenia


Dodatkowe informacjeOpinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.