Szkolenia otwarte


Od 1 listopada 2019 r. – obowiązkowa podzielona płatność za faktury.
Od 1.09.2019 r. i od 1.01.2020 r. – inne ważne  zmiany w podatku VAT.
Zapraszamy na szkolenia z podatku VAT – w Krakowie, w terminach jak niżej.   

  Ilość miejsc ograniczona
(Formularz zgłoszenia jest dostępny po wyborze danego szkolenia)

Organizujemy także  szkolenia “wewnętrzne” u Podatników.
Tematyka szkolenia obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak:

 1. Obowiązkowa podzielona płatność za faktury na 150 grup towarów i usług od 1.11.2019 r.
 2. Nowa matryca stawek VAT
 3. WIS wiążąca informacja stawkowa
 4. Zmienione zasady wystawiania faktur na wybrane towary i usługi
 5. Faktury tylko na paragony zawierające NIP nabywcy
 6. Zapłata za faktury tylko na rachunki bankowe z Wykazu Min. Fin.
 7. Czy nastąpi likwidacja obecnych deklaracji VAT-7?
 8. Brak “progu wolnego” na sprzedaż internetową wybranych towarów
 9. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za VAT nie zapłacony przez dostawcę
 10. Obowiązek założenia rachunku bankowego przez podatników także zwolnionych z VAT
 11. Zmiany w rejestrach  oraz w deklaracjach VAT
 12. Magazyny typu  call-off stock  w miejsce magazynów konsygnacyjnych
 13. WDT – nowe warunki do stosowania stawki 0%
 14. Zmiany w imporcie towarów
 15. Brak kosztów w CIT i PIT – za naruszenie ustawy o VAT
 16. Kasy fiskalne w 2019 r. i etapowe wymiany na kasy online od 1.01.2020 r.
 17. Sankcje w  VAT za naruszenie zasad płatności lub za niewłaściwe wystawianie faktur
 18. Grzywny z KKS za naruszenie zasad wystawiania faktur oraz procedury płatności
 19. Inne ważne zmiany podane przy danym szkoleniu.

  Szczegółowa tematyka  > jest podana przy poszczególnych szkoleniach.
                                                       *   *   *

Od 2000 r. organizuję i prowadzę szkolenia otwarte VAT w  Krakowie oraz w woj. małopolskim a także szkolenia z zakresu podatku CIT oraz postępowań odwoławczych od decyzji podatkowych.
Przekazuję praktyczną wiedzę z trudnej problematyki podatków, wspartą przykładami liczbowymi oraz orzecznictwem Min. Fin., NSA oraz TSUE (dawny ETS).
W trakcie szkoleń materiały oraz wybrane orzeczenia przedstawiane są w formie prezentacji multimedialnej, a uczestnicy szkolenia otrzymują na bieżąco odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Uczestnicy szkoleń z zakresu VAT, CIT otrzymują autorskie materiały szkoleniowe.
Posiadam 20-letnią praktykę w kontroli podatkowej dużych firm i takie samo jako szkoleniowiec.
W ramach kształcenia ustawicznego, od wielu lat uczestniczę w Konferencjach naukowych z dziedziny prawa podatkowego.
W szkoleniach uczestniczą głównie pracownicy Działów księgowości, Biur rachunkowych oraz pracownicy działów: sprzedaży, marketingu, inwestycji, administracji i innych.
Na szkoleniach otwartych z podatku VAT, podatku CIT gościliśmy podatników  ze wszystkich  branż działalności gospodarczej z całej południowej Polski.