Szkolenia otwarte

Zapraszamy na szkolenia otwarte w Krakowie – ważne zmiany od 1.01.2019 r.:
  • Podatek VAT:  stawki VAT w 2019 r.;  opodatkowanie bonów towarowych;  korekty obrotu z tytułu “złych długów”;  obowiązkowe faktury elektroniczne przy zamówieniach publicznych; WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa;  zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r.;  wykaz czynnych podatników VAT; szacowanie obrotu; nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K;  ważne interpretacje podatkowe Dyrektora KIS; orzeczenia NSA i TSUE między innymi w zakresie: prawa do obniżek VAT, faktur z błędami,  faktur wadliwych czy nierzetelnych,  momentów obrotu w VAT i innych problemów VAT.
  • Podatek dochodowy CIT: samochody osobowe – nowe limity kosztów: leasingu, AC, amortyzacji, eksploatacji; likwidacji  “kilometrówki”; obniżone stawki CIT; podatek od budynków handlowych, usługowych oraz mieszkalnych; opodatkowanie walut wirtualnych oraz wierzytelności; sankcyjne 10%, 20% lib 30% w podatku CIT;  CIT od dochodów z niezrealizowanych zysków; zwolnienie lub pobór zaliczek od wypłat za granicę, likwidacja licznych, pisemnych zawiadomień do urzędu skarbowego; inne zmiany w podatku CIT.
    Szczegółowa tematyka, ceny, miejsce oraz godziny są podane przy każdym szkoleniu poniżej:

    (Formularze zgłoszenia są dostępne przy danym szkoleniu)

    Terminy szkoleń:

     

Od 2000 r. organizuję i prowadzę szkolenia otwarte VAT w  Krakowie oraz w woj. małopolskim a także szkolenia z zakresu podatku CIT oraz postępowań odwoławczych od decyzji podatkowych.
Przekazuję praktyczną wiedzę z trudnej problematyki podatków, wspartą przykładami liczbowymi oraz orzecznictwem Min. Fin., NSA oraz TSUE (dawny ETS).
W trakcie szkoleń VAT w Krakowie oraz w innych miastach woj. małopolskiego materiały oraz wybrane orzeczenia przedstawiane są w formie prezentacji multimedialnej, a uczestnicy szkolenia otrzymują na bieżąco odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Uczestnicy szkoleń z zakresu VAT, CIT otrzymują autorskie materiały szkoleniowe.
Posiadam 20-letnią praktykę w kontroli podatkowej dużych firm i takie samo jako szkoleniowiec.
W ramach kształcenia ustawicznego, od wielu lat uczestniczę w Konferencjach naukowych z dziedziny prawa podatkowego.

Szkolenia otwarte VAT, które prowadzę w Krakowie, poruszają tematykę podatków oraz podstawowe zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, która nierozerwalnie łączą się z podatkami, za sprawą umów jakie zawieramy w codziennym obrocie gospodarczym.

W szkoleniach uczestniczą głównie pracownicy Działów księgowości, Biur rachunkowych oraz pracownicy działów: sprzedaży, marketingu, inwestycji, administracji i innych.
Na szkoleniach otwartych z podatku VAT, podatku CIT organizowanych w Krakowie gościliśmy podatników  ze wszystkich  branż działalności gospodarczej z całej południowej Polski.