Szkolenia otwarte


Ważne i obszerne zmiany w 2019 r. w podatku
VAT, oraz w podatkach CIT i PIT, w tym:
 1. Obowiązek zapłaty za faktury na rachunki bankowe podane w Wykazie czynnych podatników VAT
 2. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za VAT nie zapłacony przez dostawcę
 3. Likwidacja mechanizmu “odwrotnego obciążenia” w VAT oraz załączników do ustawy
 4. Obowiązkowa podzielna płatność  faktur zakupu wybranych towarów i usług
 5. Nowy wykaz towarów i usług podlegających obowiązkowej podzielnej płatności
 6. Obowiązek posiadania rachunku bankowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 7. Zmiany zasad wystawiania faktur- nowe obowiązkowe elementy
 8. Sankcje w wysokości 100%  VAT za naruszenie zasad płatności lub za niewłaściwe wystawianie faktur
 9. Grzywny z KKS za naruszenie zasad wystawiania faktur oraz procedury płatności
 10. Zakaz zaliczania w koszty CIT i PIT faktur zakupu niewłaściwie opłaconych,
 11. Kasy fiskalne online oraz terminy ważności i stosowania “starych kas”
 12. Faktury tylko na paragony zawierające  NIP nabywcy,

Organizujemy szkolenia otwarte w Krakowie także szkolenia “wewnętrzne” u Podatników.

Planowane terminy szkoleń otwartych w  zakresie jak wyżej w 2019 r.:

> 08.2019 r. Podatek VAT – Ważne zmiany od 1.09.2019 r. i od 1.01.2020 r.
> 09.2019 r. Podatek VAT – Ważne zmiany od 1.09.2019 r.  i od 1.01.2020 r.
> 10.2019 r. Podatek VAT – Ważne zmiany od 1.09.2019 r.  i od 1.01.2020 r.
> 11.2019 r. Podatek VAT – Ważne zmiany od 1.09.2019 r.  i od 1.01.2020 r.
> 12.2019 r. Podatek VAT – Ważne zmiany od 1.09.2019 r.  i od 1.01.2020 r.

Szczegółowa tematyka, ceny, miejsce oraz godziny są podane przy każdym szkoleniu.
(Formularze zgłoszenia są dostępne przy danym szkoleniu)

Od 2000 r. organizuję i prowadzę szkolenia otwarte VAT w  Krakowie oraz w woj. małopolskim a także szkolenia z zakresu podatku CIT oraz postępowań odwoławczych od decyzji podatkowych.
Przekazuję praktyczną wiedzę z trudnej problematyki podatków, wspartą przykładami liczbowymi oraz orzecznictwem Min. Fin., NSA oraz TSUE (dawny ETS).
W trakcie szkoleń materiały oraz wybrane orzeczenia przedstawiane są w formie prezentacji multimedialnej, a uczestnicy szkolenia otrzymują na bieżąco odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Uczestnicy szkoleń z zakresu VAT, CIT otrzymują autorskie materiały szkoleniowe.
Posiadam 20-letnią praktykę w kontroli podatkowej dużych firm i takie samo jako szkoleniowiec.
W ramach kształcenia ustawicznego, od wielu lat uczestniczę w Konferencjach naukowych z dziedziny prawa podatkowego.
W szkoleniach uczestniczą głównie pracownicy Działów księgowości, Biur rachunkowych oraz pracownicy działów: sprzedaży, marketingu, inwestycji, administracji i innych.
Na szkoleniach otwartych z podatku VAT, podatku CIT gościliśmy podatników  ze wszystkich  branż działalności gospodarczej z całej południowej Polski.