Szkolenia otwarte

Zapraszamy na szkolenia otwarte w Krakowie – ważne zmiany od 1.01.2019 r.:
  • Podatek VAT:    Opodatkowanie bonów towarowych; nowe załączniki do ustawy – matryca podatkowa; korekty obrotu z tytułu “złych długów”; WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa; nomenklatura CN dla stawek na towary, PKWiU dla usług; zwolnienia od kas fiskalnych w 2019 r. oraz kasy online; wykaz czynnych podatników VAT; obowiązkowa podzielna płatność – w miejsce odwrotnego obciążenia; ważne orzeczenia NSA i TSUE.
  • Podatek dochodowy CIT: samochody osobowe – nowe zasady i limity, obniżone stawki CIT; podatek od budynków handlowych i usługowych; opodatkowanie walut wirtualnych oraz wierzytelności; sankcyjne, dodatkowe zobowiązanie w podatku CIT;  CIT od dochodów z niezrealizowanych zysków; zwolnienie lub pobór zaliczek od wypłat za granicę; ceny transferowe – całkowicie nowe regulacje od 2019 r.
    Szczegółowa tematyka, ceny, miejsce oraz godziny są podane przy każdym szkoleniu poniżej:

    (Formularze zgłoszenia są dostępne przy danym szkoleniu)

    Terminy szkoleń:

    .

Od 2000 r. organizuję i prowadzę szkolenia otwarte VAT w  Krakowie oraz w woj. małopolskim a także szkolenia z zakresu podatku CIT oraz postępowań odwoławczych od decyzji podatkowych.
Przekazuję praktyczną wiedzę z trudnej problematyki podatków, wspartą przykładami liczbowymi oraz orzecznictwem Min. Fin., NSA oraz TSUE (dawny ETS).
W trakcie szkoleń VAT w Krakowie oraz w innych miastach woj. małopolskiego materiały oraz wybrane orzeczenia przedstawiane są w formie prezentacji multimedialnej, a uczestnicy szkolenia otrzymują na bieżąco odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Uczestnicy szkoleń z zakresu VAT, CIT otrzymują autorskie materiały szkoleniowe.
Posiadam 20-letnią praktykę w kontroli podatkowej dużych firm i takie samo jako szkoleniowiec.
W ramach kształcenia ustawicznego, od wielu lat uczestniczę w Konferencjach naukowych z dziedziny prawa podatkowego.

Szkolenia otwarte VAT, które prowadzę w Krakowie, poruszają tematykę podatków oraz podstawowe zagadnienia prawa cywilnego i handlowego, która nierozerwalnie łączą się z podatkami, za sprawą umów jakie zawieramy w codziennym obrocie gospodarczym.

W szkoleniach uczestniczą głównie pracownicy Działów księgowości, Biur rachunkowych oraz pracownicy działów: sprzedaży, marketingu, inwestycji, administracji i innych.
Na szkoleniach otwartych z podatku VAT, podatku CIT organizowanych w Krakowie gościliśmy podatników  ze wszystkich  branż działalności gospodarczej z całej południowej Polski.