Szkolenia w grudniu 2020 r. z podatku VAT – w trybie “online na żywo”

Od 1.01.2021 r. wejdą w życie ważne zmiany w podatku VAT, dotyczące zarówno rozliczeń krajowych jak i obrotów z zagranicą.
Ostatnie szkolenia w miesiącu grudniu 2020 r.  planowane są w następujących terminach:
>> 18.12.2020 r.  Ważne zmiany od 1.01.2021 r. a także  JPK_VAT z deklaracją oraz nowe wyroki NSA    (zobacz szczegóły)
>> 22.12.2020 r.  Ważne zmiany od 1.01.2021. r. a także  JPK_VAT z deklaracją oraz nowe wyroki NSA   (zobacz szczegóły)