WDT – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w 2020 r.

Polska, mimo obowiązku, nie wdrożyła w terminie do 1.01.2020 r. do ustawy o podatku od towarów i usług – dyrektywy nr 2018/1910, zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE “w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi”.
Zmiany te dotyczą wszystkich krajów UE i obejmują:
– procedury magazynu typu call-off-stock,
– transakcji łańcuchowych,
– WDT – nowych wymogów i warunków do stosowania stawki VAT 0%.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do czasu wdrożenia ww. dyrektywy można stosować dotychczasowe zasady z ustawy lub zasady wprost z tej dyrektywy.