Wykaz czynnych podatników VAT – weryfikacja (więcej)

W dniu 12 kwietnia uchwalono ważne zmiany do ustawy o podatku VAT. Podatnik uzyska możliwość sprawdzenia szczegółowych, bieżąco aktualizowanych danych o obecnym lub przyszłym kontrahencie, w tym: NIP, nazwę i adres firmy, numery rachunków bankowych. Zmiany te mają na celu zabezpieczanie uczciwych podatników przed zawieraniem transakcji z firmami nielegalnymi lub wykreślonymi w rejestrów.

Ponadto ustawa ta wprowadziła zmiany do CIT oraz PIT – nie będzie można zaliczyć w koszty podatkowe kwot zapłaconych na inne rachunki bankowe niż wykazane w centralnym rejestrze podatników VAT.